Menu

Mga Guro sa KNHS, dumalo sa “ Seminar- Workshop on Strengthening Positive Discipline in the Classroom ”

Ni: Maribeth D. Soberano

Sa paglalayon na mapaunlad ng husto ang kalidad ng edukasyon, sumailalim sa tatlong (3) araw na seminar workshop ang mga Guro ng Kalayaan National High School, na may temang” Strengthening Positive  Discipline in the Classroom for Secondary Teachers: Reaching Out to 21st  Century Learners, sa Mabuhay Manor , Ortigas Street corner FB Harrison, Pasay City noong Disyembre 4-6, 2017 sa ganap na ika- 8:00 n.u. hanggang ika – 5:00 n.h.

Layunin ng pagsasanay na mapalawak ang kaalaman ng mga guro ukol sa iba’t ibang pamamaraan tungo sa positibong pagdidisiplina, mabigyang linaw ang mga kasanayang may kaugnayan sa pagdidisiplina, at maibahagi sa klasrum ang wastong pagdidisiplina.

Labindalawang guro mula sa Baitang 7 hanggang Baitang 12 ang nakiisa mula sa Kalayaan National High School. Tinalakay ng mga batikang Punongguro na sina Dr. Myrna B. Gaza ang Punishment versus Discipline, at Gng. Emilia L. Tolentino ang Building Positive  Teacher-Student Relationship and Creating a Positive and Supportive Learning Environment, samantalang ang Positive Discipline: Overview and its Legal Bases ay pinaliwanag ni Gng. Consolacion G. Diaz, at ang Getting Along with Millenials ay binigyang-linaw ni Gng. Lovely Jean S. Bacera.

Tunay na ang positibong disiplina sa klasrum ang makakatulong sa epektibong pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral.