Menu
Philippine Standard Time:

kalayaan national high school

KALAYAAN NATIONAL HIGH SCHOOL HYMN

KNHS, ang kasibulan ng kagandang asal
Maka-Diyos, maka-tao, sa pag-ibig ay basal
Pagiging makabansa’t makakalikasan,
Ang siyang tunay na iiral sa tanang Kalayaan.

Isang mithiin, Isang kapisanan, lahat ay nagkakaisa
Hawak-kamay, tayo’y susulong tungo sa pag-asa
Lukob ng karunungan ang gabay at sandigan.
KNHS, bigyang buhay ang pangarap ng kabataan.