Menu
Philippine Standard Time:

kalayaan national high school

PASAY CITY HYMN

Mabuhay! Lungsod ng Pasay
Perlas ng Kamaynilaan
Hangad ay Kaunlaran
Sa Lahat ng Larangan


Mabuhay! Lungsod ng Pasay
Dungawan ng Sandaigdigan
Ugaling Mapagtanggap
Ng Tunay na Mamamayan


Pasay! Mahal Kong Bayan
Sa Puso’y Nag-iisa
Pasay, Dakilang Bayan
Pasay, Mabuhay Ka!


Ang Lahat ay Makadiyos,
Makabansa, Makatao,
Masipag, at Mapagmahal
Ang Tunay na PasayeƱo


Pasay! Mahal Kong Bayan
Sa Puso’y Nag-iisa
Pasay, Dakilang Bayan
Pasay, Mabuhay Ka!


Pasay! Mahal Kong Bayan
Sa Puso’y Nag-iisa
Pasay, Dakilang Bayan
Pasay, Mabuhay Ka!


Pasay…Mabuhay…Ka!