Menu
Philippine Standard Time:

kalayaan national high school

NCR HYMN

Bayang mahal nating lahat
tampok ng NCR
pusod nitong ating bansa
dulot kaunlaran

Taas noong iwagayway
ang bandila ng NCR
karunungan at katarungan
sa bansa ay itanghal

Mga lunsod ng NCR
sa puso ko’y dangal
ang adhikain isulong
ang tanging NCR

Chorus:
NCR, NCR dangal nitong bayan
NCR, NCR dangal nitong bayan

Mga lunsod ng NCR
sa puso ko’y dangal
ang adhikain isulong
ang tanging NCR

Chorus:
NCR, NCR dangal nitong bayan
NCR, NCR dangal nitong bayan